Wie zijn wij

De mensen met wie je te maken krijgt bij het Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg zijn:

Sjannie Lobbezoo

Sjannie Lobbezoo

Sjannie Lobbezoo is niet alleen verbonden aan MSS. Ze is tevens thuisbegeleider bij Thebe. Je kan met al je vragen bij haar terecht. Ze denkt praktisch met je mee. 'We komen samen tot een oplossing en je kan straks weer op eigen kracht verder'. Sjannie Lobbezoo

Teamlid Sjannie Lobbezoo

Teamlid Sjannie Lobbezoo is een van de teamleden van het Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg. Wie zich lange tijd niet prettig voelt, verliest vaak het contact met veel mensen. Wij van MSS Tilburg helpen je om weer mensen te leren kennen. Dat kunnen ook mensen zijn, die iets vergelijkbaars heeft meegemaakt als jij. Dat geeft veel steun. Wij helpen:
 • Eenzame mensen (ook plotseling, bijv. door het overlijden van de partner)
 • Mensen die uit een opname komen (ggz/verslaving)en weer zelfstandig gaan wonen
 • Mensen die uit de maatschappelijke opvang komen (dak- en thuislozen)
 • Mensen met psychische problemen, een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel en ouderdomsproblemen
 • Mensen die én verslaafd zijn én te maken hebben met psychiatrie (zware depressie/angst, borderline, manisch-depressief etc.)
 • Mensen die misschien in de toekomst een opname krijgen bij de ggz of de verslavingszorg
Collin Hoefnagel

Collin Hoefnagel

Collin Hoefnagel is werkzaam als ervaringsdeskundig medewerker Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg binnen RIBW-Brabant.  Hij heeft zelf veel meegemaakt en kan deze ervaring heel goed inzetten om andere mensen te helpen. CollinHoefnagel_voorkeur   Teamlid Collin is een van de teamleden van het Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg. Wie zich lange tijd niet prettig voelt, verliest vaak het contact met veel mensen. Wij van MSS Tilburg helpen je om weer mensen te leren kennen. Dat kunnen ook mensen zijn, die iets vergelijkbaars heeft meegemaakt als jij. Dat geeft veel steun. Wij helpen:
 • Eenzame mensen (ook plotseling, bijv. door het overlijden van de partner)
 • Mensen die uit een opname komen (ggz/verslaving)en weer zelfstandig gaan wonen
 • Mensen die uit de maatschappelijke opvang komen (dak- en thuislozen)
 • Mensen met psychische problemen, een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel en ouderdomsproblemen
 • Mensen die én verslaafd zijn én te maken hebben met psychiatrie (zware depressie/angst, borderline, manisch-depressief etc.)
 • Mensen die misschien in de toekomst een opname krijgen bij de ggz of de verslavingszorg
Patricia van de Rijt

Patricia van de Rijt

Patricia van de Rijt is thuisbegeleider bij Thebe en verbonden aan het MSS. 'Ik kom dus bij de mensen thuis en weet dus dat het lastig kan zijn om weer in beweging te komen. Maar we helpen je vooruit. Samen zoeken we een oplossing om verder te komen'. Patricia van de Rijt  

Teamlid Patricia van de Rijt

Teamlid Patricia van de Rijt is een van de teamleden van het Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg. Wie zich lange tijd niet prettig voelt, verliest vaak het contact met veel mensen. Wij van MSS Tilburg helpen je om weer mensen te leren kennen. Dat kunnen ook mensen zijn, die iets vergelijkbaars heeft meegemaakt als jij. Dat geeft veel steun. Wij helpen:
 • Eenzame mensen (ook plotseling, bijv. door het overlijden van de partner)
 • Mensen die uit een opname komen (ggz/verslaving)en weer zelfstandig gaan wonen
 • Mensen die uit de maatschappelijke opvang komen (dak- en thuislozen)
 • Mensen met psychische problemen, een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel en ouderdomsproblemen
 • Mensen die én verslaafd zijn én te maken hebben met psychiatrie (zware depressie/angst, borderline, manisch-depressief etc.)
 • Mensen die misschien in de toekomst een opname krijgen bij de ggz of de verslavingszorg
Resi van Eindhoven

Resi van Eindhoven

Resi van Eindhoven is verpleegkundige bij Novadic-Kentron. Ze kan je advies en hulp geven op het gebied van verslaving. Denk aan alcohol, drugs (zoals wiet, cocaïne, GHB), gamen, gokken en roken. Daarnaast is Resi een van de mensen die verbonden is aan MSS. Resi van Eindhoven  

Teamlid Resi van Eindhoven

Teamlid Resi van Eindhoven is een van de teamleden van het Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg. Wie zich lange tijd niet prettig voelt, verliest vaak het contact met veel mensen. Wij van MSS Tilburg helpen je om weer mensen te leren kennen. Dat kunnen ook mensen zijn, die iets vergelijkbaars heeft meegemaakt als jij. Dat geeft veel steun. Wij helpen:
 • Eenzame mensen (ook plotseling, bijv. door het overlijden van de partner)
 • Mensen die uit een opname komen (ggz/verslaving)en weer zelfstandig gaan wonen
 • Mensen die uit de maatschappelijke opvang komen (dak- en thuislozen)
 • Mensen met psychische problemen, een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel en ouderdomsproblemen
 • Mensen die én verslaafd zijn én te maken hebben met psychiatrie (zware depressie/angst, borderline, manisch-depressief etc.)
 • Mensen die misschien in de toekomst een opname krijgen bij de ggz of de verslavingszorg
 

De organisaties die het Maatschappelijk Steunsysteem vormen zijn:

GGz Breburg – een specialistische instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Midden- en West-Brabant voor behandeling en ondersteuning van mensen met een psychiatrisch probleem.

RIBW Brabant – gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een ernstig psychiatrische aandoening op het gebied van wonen, daginvulling/werk, sociale relaties, financiën en gezondheid.

Novadic-Kentron – de expert voor verslavingszorg in heel Brabant. Voor elk type verslaving: alcohol, drugs (zoals wiet, cocaïne, GHB), gamen, gokken en roken.

Thebe Thuisbegeleiding – organisatie die zich inzet voor mensen met: psychiatrische problemen, niet aangeboren hersenletsel, dementie, verstandelijke beperking en opvoedingsvragen

Daarnaast werken we intensief samen met Huiskamer Goirkestraat, FAMEUS en de Toegang Tilburg.

Onze specialistische kennis van zaken en ervaring maken het mogelijk om de juiste ondersteuning te bieden voor het versterken van iemands persoonlijke netwerk. In de praktijk is hiervoor een grote rol weggelegd voor ervaringsdeskundigen en vrijwilligers: zij worden aangestuurd door de vier zorgorganisaties en geven gecoördineerd ondersteuning.