Administratie en financiën op orde

Administratie en financiën op orde krijgen (en houden) kan dus een hele klus zijn! En als dat niet goed lukt, vraag dan om hulp. Wellicht komen wij er samen met jou achter, dat er iemand in de buurt woont die jou goed kan helpen en begeleiden.

Wij helpen je om je administratie en financiën op orde te krijgen en te houden

Als je administratie niet op orde is ben je vaak kwetsbaar op dit gebied. Dan kan het ook zijn dat je schulden hebt of hebt gehad. Financiële problemen kunnen je behoorlijk bezig houden en er voor zorgen dat je aan andere dingen niet toekomt.

Wij helpen:

  • Eenzame mensen (ook plotseling, bijv. door het overlijden van de partner)
  • Mensen die uit een opname komen (ggz/verslaving)en weer zelfstandig gaan wonen
  • Mensen die uit de maatschappelijke opvang komen (dak- en thuislozen)
  • Mensen met psychische problemen, een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel en ouderdomsproblemen
  • Mensen die én verslaafd zijn én te maken hebben met psychiatrie (zware depressie/angst, borderline, manisch-depressief etc.)
  • Mensen die misschien in de toekomst een opname krijgen bij de ggz of de verslavingszorg

Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg help om orde scheppen in administratie