Zo werd André geholpen…

André is een man van begin 60 met een alcohol verleden. Sinds enkele maanden is hij met behulp van medicatie gestopt met de drank. De hulpvraag vanuit de wijkverpleegkundige voor MSS was gericht op dagbesteding voor André. Bij de eerste kennismaking werd al snel duidelijk dat er meer aan de hand was. Met deze informatie is  Thebe Thuisbegeleiding laagdrempelig aan de slag gegaan. En heeft de situatie binnen het MSS overleg besproken. Van daar uit is er weer contact gezocht met de toegang om samen te kijken wat in dit geval maatwerk is. Loket  Z kwam langs voor de nodige beschikkingen. Daarnaast is een ervaringsdeskundige mee aangesloten vanuit RIBW om André  te steunen in zijn proces met het stoppen met alcohol. De Thuisbegeleiding van Thebe heeft het vertrouwen van André gewonnen en daardoor heeft zij lijntjes uit kunnen zetten vanuit haar begeleiding van André . Intussen is er een beschikking afgegeven voor ambulante begeleiding en huishoudelijk werk, zodat André langere tijd de begeleiding kan krijgen die nodig is. Op het moment dat RIBW kan starten, kan Thebe Thuis begeleiding vanuit het MSS zich weer terugtrekken.

Vriendendienst van MSS Tilburg helpt mensen verder

Sinds de kanteling in de zorg wonen steeds meer kwetsbare burgers gewoon in de wijk. Maar meedoen gaat niet vanzelf. De inzet van maatjes en ervaringsdeskundigen kan dan veel betekenen.

Voorheen werden psychisch kwetsbare mensen voornamelijk behandeld en begeleid binnen de muren van een instelling. Sinds de kanteling in de zorg woont deze groep vaker thuis. Deelnemen aan activiteiten in de buurt kan hen helpen om weer een netwerk op te bouwen. En daarvoor hebben wij de Vriendendienst.

MSS wil mensen die bijvoorbeeld eenzaam zijn, uit een opname komen of met psychische problemen helpen door ze mee te laten doen in de wijk. Zo kan voorkomen worden dat mensen terugvallen in hun problemen en stappen vooruit kunnen maken. Om voor hulp in aanmerking te komen hoeven mensen niet in behandeling te zijn of een beschikking te hebben.

Meedoen aan ‘gewone’ dingen

Bij MSS Vriendendienst zijn op dit moment zo’n 60 vrijwilligers actief om samen met hun maatje gezellige, sportieve, culturele en ontspannende activiteiten te ondernemen. Meedoen aan de gewone dingen in het leven komt zo weer binnen bereik voor mensen. Daarnaast zet MSS ervaringsdeskundigen in om de doelgroep zo goed mogelijk te ondersteunen. “Bij de hulpverlener heb je een professionele afstand, bij een ervaringsdeskundige de professionele nabijheid.”

Maatje worden bij vriendendienst?

Lijkt het je ook leuk om kwetsbare Tilburgers te ondersteunen? Wij vragen jouw inzet voor anderhalf uur per 14 dagen, minimaal 1 jaar. Door bijvoorbeeld koffie te gaan drinken, te winkelen of een praatje te maken kun je al veel voor een ander betekenen. Aanmelden als maatje kan hier.