ik durf weer om hulp te vragen

Ik durf weer om hulp te vragen

Jan (42 jaar): een vechtscheiding en een plotseling ontslag zorgden ervoor dat Jan in een depressie terechtkwam. Door schaamte heeft hij zijn contacten met familie en vrienden verwaarloosd. Het leven valt Jan zwaar. Maarten, een goede vriend van Jan, neemt contact op met de huisarts. Die zorgt ervoor dat iemand van het MSS eens bij Jan langs gaat. Het contact verloopt in het begin vrij moeizaam. Jan staat hier nog niet echt open voor. Maar uiteindelijk komt de huisarts erbij wordt hij doorverwezen naar de juiste professionele hulp. De begeleider vanuit MSS komt nog een paar keer bij Jan langs. Hij helpt hem om het contact met z’n familie en vrienden weer te herstellen. Jan voelt nu ook dat Maarten er echt voor hem is. Hij voelt dat hij er niet alleen voor staat. ‘Ik durf weer om hulp te vragen’.

Ze snappen echt wat ik heb meegemaakt

Ze snappen echt wat ik heb meegemaakt

Marianne: 51, alleenstaand. Een oude bekende in de geestelijke gezondheidszorg. Op zich gaat het goed met haar.
Toen ze vorig jaar een moeilijke periode had, volgde ze via RIBW Brabant de WRAP-cursus. Hierin leer je weer baas te zijn over je eigen leven en maak je een persoonlijk ‘levensplan’. Ook kwam ze in contact met Kimberley, die werkt bij het MSS en ongeveer hetzelfde mee heeft gemaakt als Marianne.
Kimberley komt regelmatig op bezoek en vertelt over de inloop in het wijkgebouw. Marianne heeft veel steun aan Kimberley en de mensen die ze ontmoet tijdens de inloop. ‘Ze snappen echt wat ik heb meegemaakt’. Marianne hoopt in de toekomst zelf anderen te kunnen gaan helpen.

Ik help nu anderen in plaats van andersom

Paula: 40 jaar, getrouwd. Lange ervaring als ggz-cliënt in de Ggz. Veel opnames gehad. Ze durft haar psychische problemen niet makkelijk bespreekbaar te maken bij haar baas.

Op advies van haar begeleider bij RIBW Brabant doet ze de cursus ‘Werken met eigen ervaring’. Hierna gaat ze aan de slag gaat als vrijwilliger bij Het Kiemuur. Dit is een inloop voor iedereen die steun nodig heeft.

Paula groeit in haar rol en biedt mensen advies en een luisterend oor. Nu heeft Paula een functie als rolmodel voor de bezoekers.
Ze durft weer te geloven in een toekomst en mogelijkheden voor betaald werk.

Ik vind hier een luisterend oor

Dirk: alleenstaand, 59 jaar. Een geschiedenis van opnames, waarin hij regelmatig wegliep. Zelf krijgt hij weinig structuur in zijn dag.
Zijn oude begeleider van de dagactiviteiten adviseert hem Het Kiemuur: de inloop in het wijkgebouw waarin iedereen dagelijks welkom is voor koffie en een praatje. Op Het Kiemuur werken ervaringsdeskundigen van RIBW Brabant. Deze mensen herkennen zijn verhaal.
Dirk ontdekt weer waar hij goed in is en wordt steeds actiever. Zo denkt en praat hij mee over bijvoorbeeld de veranderingen in de zorg. Dirk heeft nu structuur in zijn dag en hij kent meer mensen. Hij is niet meer afhankelijk van dure zorg.

Hier leer ik hoe ik met mensen kan praten

Janus: alleenstaand, 55 jaar. Leeft geïsoleerd, heeft een drankprobleem en grote achterdocht naar vreemden. Door zijn grove, dreigende taalgebruik stoot hij mensen voortdurend af.
Iemand van Novadic/Kentron, die hetzelfde heeft meegemaakt als Janus, gaat op bezoek bij hem thuis.
Janus begint wekelijks de inloop in het buurthuis te bezoeken.
Daar vertelt hij dat hij wel meer over het huishouden zou willen leren. Janus krijgt hulp via het MSS. Samen met begeleidster Ans gaat hij praktisch aan de slag. En stap voor stap leert Janus hoe hij zich beter gedragen kan naar anderen. Mensen vinden het nu fijn met hem te praten. Dat geeft hem weer een goed gevoel.

Het werd een rommeltje bij mij thuis

Carmen: 78 jaar, gescheiden. Ze heeft borderline, een visuele beperking en is bovendien dementerend. Bij toeval ontdekte een politieagent hoe het slecht het met haar ging. ‘Het werd een rommeltje bij mij thuis’ zo vatte Carmen het allemaal goed samen.
Het MSS wordt ingeschakeld. Bij de eerste kennismaking treft de begeleidster van MSS een verwarde mevrouw aan. Haar huis was rommelig. Nu loopt 2 keer per maand iemand van MSS binnen om te kijken hoe het gaat. Er is ook huishoudelijke hulp. Carmen staat bovendien onder beschermingsbewind.
Eens per twee weken komt er een maatje vanuit Vriendendienst Tilburg langs. Op de achtergrond kijkt de consulent vanuit GGZ mee. Zo kan Carmen zelfstandig blijven wonen: haar grootste wens.