Dagbesteding

Dagbesteding kan een goede manier zijn om weer grip op je leven te krijgen. Er is veel dagbesteding. Maar kost dat iets en mag jij er aan meedoen? Of zijn er andere manieren om weer in beweging te komen? Wij gaan samen met jou kijken wat de mogelijkheden zijn voor een goede daginvulling.

Wij helpen:

  • Eenzame mensen (ook plotseling, bijv. door het overlijden van de partner)
  • Mensen die uit een opname komen (ggz/verslaving)en weer zelfstandig gaan wonen
  • Mensen die uit de maatschappelijke opvang komen (dak- en thuislozen)
  • Mensen met psychische problemen, een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel en ouderdomsproblemen
  • Mensen die én verslaafd zijn én te maken hebben met psychiatrie (zware depressie/angst, borderline, manisch-depressief etc.)
  • Mensen die misschien in de toekomst een opname krijgen bij de ggz of de verslavingszorg