Hielkje Wendels

Hielkje Wendels is werkzaam als ervaringsdeskundig medewerker Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg binnen RIBW-Brabant.  Zij heeft zelf veel meegemaakt en kan deze ervaring heel goed inzetten om andere mensen te helpen.

 

Teamlid Hielkje is een van de teamleden van het Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg. Wie zich lange tijd niet prettig voelt, verliest vaak het contact met veel mensen. Wij van MSS Tilburg helpen je om weer mensen te leren kennen. Dat kunnen ook mensen zijn, die iets vergelijkbaars heeft meegemaakt als jij. Dat geeft veel steun.

Wij helpen:

  • Eenzame mensen (ook plotseling, bijv. door het overlijden van de partner)
  • Mensen die uit een opname komen (ggz/verslaving) en weer zelfstandig gaan wonen
  • Mensen die uit de maatschappelijke opvang komen (dak- en thuislozen)
  • Mensen met psychische problemen, een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel en ouderdomsproblemen
  • Mensen die verslaafd zijn en/of te maken hebben met psychiatrische klachten (depressie/angst, borderline, manisch-depressief etc.)
  • Mensen die behandeling nodig hebben maar zelf de stap nog niet kunnen of durven zetten

We bieden lichte ondersteuning voor maximaal een jaar. Als het nodig is helpen we je bij het inzetten van andere / aanvullende zorg.