Huishoudelijk hulp

MSS Tilburg biedt geen huishoudelijke hulp.

Wel kunnen wij als professionals je ondersteunen bij het plannen en aanbrengen van structuur in je huishouden.

Wij kijken samen met jou wat nodig is en wat passend is bij jouw leefstijl.

Wanneer wij er samen achter komen, dat overname van huishoudelijke taken nodig blijkt kunnen wij je doorverwijzen naar de Toegang, Loket-Z.