Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp kan soms nodig zijn, maar we gaan eerst kijken wat er aan de hand is. Dat doen we samen met jou en onze vrijwilligers. Als we met elkaar vinden dat huishoudelijke hulp nodig is om je problemen op te lossen, dan gaan we ook proberen dat voor je te regelen.

Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg regelt huishoudelijke hulp wanneer nodig


Wij kijken dus bij elk probleem naar het hele plaatje. Als huishoudelijke hulp daarin past, dan gaan we ermee aan de slag. Wij helpen je om weer mensen om je heen te krijgen: dat is belangrijk om je beter te kunnen voelen en weer zin te krijgen om dingen te ondernemen.

Wij helpen:

  • Eenzame mensen (ook plotseling, bijv. door het overlijden van de partner)
  • Mensen die uit een opname komen (ggz/verslaving)en weer zelfstandig gaan wonen
  • Mensen die uit de maatschappelijke opvang komen (dak- en thuislozen)
  • Mensen met psychische problemen, een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel en ouderdomsproblemen
  • Mensen die én verslaafd zijn én te maken hebben met psychiatrie (zware depressie/angst, borderline, manisch-depressief etc.)
  • Mensen die misschien in de toekomst een opname krijgen bij de ggz of de verslavingszorg