Hulp bij eenzaam zijn en eenzaamheid

Eenzaamheid is voor iedereen iets anders. Sommige mensen hebben maar heel weinig contacten: die spreken een keer per maand iemand en dat vinden ze genoeg.

Veel mensen zijn eenzaam
Maar voor de meeste mensen is dat veel te weinig: die willen vaker met andere mensen in contact komen: gewoon een praatje, een wandelingetje of een uitstapje is vaak genoeg. Eenzaamheid sluipt er vaak in: mensen stoppen met werken, verliezen de partner en vrienden omdat ze ouder worden. Maar je kan ook door scheiding helemaal afgesneden raken van je vrienden en familie.

Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg helpt om minder eenzaam te zijn
Het steunsysteem is er voor iedereen. Je kunt altijd hulp vragen aan ons, dus ook bij eenzaamheid. Wij helpen je om weer mensen om je heen te krijgen: dat is belangrijk om je beter te kunnen voelen en weer zin te krijgen om dingen te ondernemen. Wij helpen:

  • Eenzame mensen (ook plotseling, bijv. door het overlijden van de partner)
  • Mensen die uit een opname komen (ggz/verslaving)en weer zelfstandig gaan wonen
  • Mensen die uit de maatschappelijke opvang komen (dak- en thuislozen)
  • Mensen met psychische problemen, een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel en ouderdomsproblemen
  • Mensen die én verslaafd zijn én te maken hebben met psychiatrie (zware depressie/angst, borderline, manisch-depressief etc.)
  • Mensen die misschien in de toekomst een opname krijgen bij de ggz of de verslavingszorg