Hulp na opname

Hulp na opname is soms hard nodig. Als (na een opname) jij niet goed weet hoe je de draad weer op kan pakken dan moet je ons bellen. Wij kijken samen me jou waarom het vast loopt. En dan gaan we met jou op zoek naar oplossingen.

 

Hulp na opname door het Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg

Wij helpen je om de boel weer op gang te krijgen: dat is belangrijk om je beter te kunnen voelen en weer zin te krijgen om dingen te ondernemen. En wie weet wel aan een nieuwe baan! Voor hulp na opname kan je ons dus bellen!

Wij helpen:

  • Eenzame mensen (ook plotseling, bijv. door het overlijden van de partner)
  • Mensen die uit een opname komen (ggz/verslaving)en weer zelfstandig gaan wonen
  • Mensen die uit de maatschappelijke opvang komen (dak- en thuislozen)
  • Mensen met psychische problemen, een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel en ouderdomsproblemen
  • Mensen die én verslaafd zijn én te maken hebben met psychiatrie (zware depressie/angst, borderline, manisch-depressief etc.)
  • Mensen die misschien in de toekomst een opname krijgen bij de ggz of de verslavingszorg