Hulp bij zoeken naar lotgenoten en lotgenotencontact

Als jij niet goed weet hoe je lotgenoten kan vinden dan gaan we graag samen met jou op zoek. Wij kijken samen me jou hoe het hele plaatje eruit ziet en welke rol lotgenoten kunnen spelen. En dan gaan we met jou op zoek naar oplossingen. Want lotgenoten en lotgenotencontact zijn belangrijk.

Wat kunnen wij doen?

Wij helpen:

  • Eenzame mensen (ook plotseling, bijv. door het overlijden van de partner)
  • Mensen die uit een opname komen (ggz/verslaving)en weer zelfstandig gaan wonen
  • Mensen die uit de maatschappelijke opvang komen (dak- en thuislozen)
  • Mensen met psychische problemen, een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel en ouderdomsproblemen
  • Mensen die én verslaafd zijn én te maken hebben met psychiatrie (zware depressie/angst, borderline, manisch-depressief etc.)
  • Mensen die misschien in de toekomst een opname krijgen bij de ggz of de verslavingszorg