Patricia van de Rijt

Patricia van de Rijt is thuisbegeleider bij Thebe en verbonden aan het MSS. ‘Ik kom dus bij de mensen thuis en weet dus dat het lastig kan zijn om weer in beweging te komen. Maar we helpen je vooruit. Samen zoeken we een oplossing om verder te komen’.

 

Teamlid Patricia van de Rijt

Teamlid Patricia van de Rijt is een van de teamleden van het Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg. Wie zich lange tijd niet prettig voelt, verliest vaak het contact met veel mensen. Wij van MSS Tilburg helpen je om weer mensen te leren kennen. Dat kunnen ook mensen zijn, die iets vergelijkbaars heeft meegemaakt als jij. Dat geeft veel steun.

Wij helpen:

  • Eenzame mensen (ook plotseling, bijv. door het overlijden van de partner)
  • Mensen die uit een opname komen (ggz/verslaving) en weer zelfstandig gaan wonen
  • Mensen die uit de maatschappelijke opvang komen (dak- en thuislozen)
  • Mensen met psychische problemen, een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel en ouderdomsproblemen
  • Mensen die verslaafd zijn en/of te maken hebben met psychiatrische klachten (depressie/angst, borderline, manisch-depressief etc.)
  • Mensen die behandeling nodig hebben maar zelf de stap nog niet kunnen of durven zetten

We bieden lichte ondersteuning voor maximaal een jaar. Als het nodig is helpen we je bij het inzetten van andere / aanvullende zorg.