Vriendendienst van MSS Tilburg helpt mensen verder

Sinds de kanteling in de zorg wonen steeds meer kwetsbare burgers gewoon in de wijk. Maar meedoen gaat niet vanzelf. De inzet van maatjes en ervaringsdeskundigen kan dan veel betekenen.

Voorheen werden psychisch kwetsbare mensen voornamelijk behandeld en begeleid binnen de muren van een instelling. Sinds de kanteling in de zorg woont deze groep vaker thuis. Deelnemen aan activiteiten in de buurt kan hen helpen om weer een netwerk op te bouwen. En daarvoor hebben wij de Vriendendienst.

MSS wil mensen die bijvoorbeeld eenzaam zijn, uit een opname komen of met psychische problemen helpen door ze mee te laten doen in de wijk. Zo kan voorkomen worden dat mensen terugvallen in hun problemen en stappen vooruit kunnen maken. Om voor hulp in aanmerking te komen hoeven mensen niet in behandeling te zijn of een beschikking te hebben.

Meedoen aan ‘gewone’ dingen

Bij MSS Vriendendienst zijn op dit moment zo’n 60 vrijwilligers actief om samen met hun maatje gezellige, sportieve, culturele en ontspannende activiteiten te ondernemen. Meedoen aan de gewone dingen in het leven komt zo weer binnen bereik voor mensen. Daarnaast zet MSS ervaringsdeskundigen in om de doelgroep zo goed mogelijk te ondersteunen. “Bij de hulpverlener heb je een professionele afstand, bij een ervaringsdeskundige de professionele nabijheid.”

Maatje worden bij vriendendienst?

Lijkt het je ook leuk om kwetsbare Tilburgers te ondersteunen? Wij vragen jouw inzet voor anderhalf uur per 14 dagen, minimaal 1 jaar. Door bijvoorbeeld koffie te gaan drinken, te winkelen of een praatje te maken kun je al veel voor een ander betekenen. Aanmelden als maatje kan hier.