Vrijwilligers helpen bij MSS Tilburg

Vrijwilligers helpen bij MSS Tilburg. En dat is maar goed ook! Bij de organisaties die bij MSS horen lopen veel vrijwilligers rond. Het zijn vaak mensen die problemen goed kennen omdat ze er zelf mee te maken hebben gehad. Het zijn juist die mensen die we aan iemand koppelen die onze hulp nodig heeft. Vaak begrijpen mensen elkaar meteen.

Onze vrijwilligers helpen:

  • Eenzame mensen (ook plotseling, bijv. door het overlijden van de partner)
  • Mensen die uit een opname komen (ggz/verslaving)en weer zelfstandig gaan wonen
  • Mensen die uit de maatschappelijke opvang komen (dak- en thuislozen)
  • Mensen met psychische problemen, een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel en ouderdomsproblemen
  • Mensen die én verslaafd zijn én te maken hebben met psychiatrie (zware depressie/angst, borderline, manisch-depressief etc.)
  • Mensen die misschien in de toekomst een opname krijgen bij de ggz of de verslavingszorg