Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk dat boeit en inhoud heeft!

Vrijwilligers spelen naast professionals van  GGz Breburg, Novadic-Kentron, RIBW Brabant en Thebe een grote rol. We willen met de inzet van vrijwilligers binnen MSS deelnemers ondersteunen in het vergroten en het versterken van hun netwerk.

Vanuit Vriendendienst worden vrijwilligers voor een jaar aan een deelnemer gekoppeld. Dit contact wordt begeleid door onze coördinatoren vrijwilligerswerk.

Wat kan jij doen?

Er zijn rond de 50 vrijwilligers actief, en daar zijn we heel blij mee! Wil je iets betekenen voor kwetsbare burgers? We leggen je graag uit wat je kunt doen als vrijwilliger in MSS. Je kunt ingezet worden als vrijwillig maatje. Samen er op uit om gezellige, sportieve, recreatieve of culturele activiteiten te gaan ondernemen. Ook een bezoekend contact is belangrijk voor mensen die eenzaam zijn. Je ondersteunt het maatje met zaken waar hij/zij momenteel niet zo gemakkelijk alleen aan toekomt. Dit op basis van de methode presentiebenadering.

Vrijwilligers vacatures

We hebben regelmatig interessante vacatures. We vragen geen speciale opleiding . Goed kunnen luisteren, betrouwbaarheid, stabiliteit en geduld vinden we belangrijk. De rest leer je in het contact.

Wil je meer informatie over wat je kunt doen, hoeveel tijd; 1,5-2 uur in de 14 dagen en bij wie je aan de slag kunt gaan?  Laat het ons weten door een mail te sturen naar vriendendiensttilburg@ggzbreburg.nl of via ons Contactformulier.

Aanvraag van VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Je krijgt een vrijwilligerscontract, verzekering en we begeleiden je -vanzelfsprekend- goed in je vrijwilligerswerk!