Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk dat boeit en inhoud heeft!

Vrijwilligers spelen naast de professionals van  GGz Breburg, Novadic-Kentron, RIBW Brabant en Thebe een grote rol. We willen met de inzet van vrijwilligers binnen het MSS zoveel  mogelijk cliënten ondersteunen in hun herstel.

Vanuit de Vriendendienst worden vrijwilligers voor een jaar aan een deelnemer gekoppeld. Dit contact wordt begeleid door onze coördinators vrijwilligerswerk.

Wat kan jij doen?

Er zijn ruim 100 vrijwilligers actief, en daar zijn we heel blij mee! Wil je iets betekenen voor kwetsbare burgers? We leggen je graag uit wat je kunt doen als vrijwilliger in het MSS. Je kunt ingezet worden als vrijwillig maatje. Samen er op uit om gezellige, sportieve, recreatieve of culturele activiteiten gaan ondernemen. Je ondersteunt de cliënt met zaken waar hij/zij momenteel niet zo gemakkelijk alleen aan toekomt. Dit alles op basis van de methode presentiebenadering.

Vrijwilligers vacatures

We hebben regelmatig interessante vacatures. We vragen geen speciale opleiding . Goed kunnen luisteren, betrouwbaarheid, stabiliteit en geduld vinden we belangrijk. De rest kunnen we je leren.

Wil je meer informatie over wat je kunt doen, hoeveel tijd het vergt, bij wie je aan de slag kunt gaan enzovoort?  Laat het ons weten door een mail te sturen naar vriendendiensttilburg@ggzbreburg.nl

Aanvraag van VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Je krijgt een vrijwilligerscontract, verzekering en we begeleiden je -vanzelfsprekend- goed in je vrijwilligerswerk!

Keurmerk

MSS Tilburg is vanaf 2017 in het bezit van het keurmerk “Vrijwillige Inzet Goed Geregeld”