Wat is het

Ieder mens kent anderen: familie, buren, kennissen of mensen van het werk, een sportclub of opleiding. Contact met andere mensen maakt het leven leuk en geeft je het gevoel dat je erbij hoort.

Wie zich lange tijd niet prettig voelt, verliest vaak het contact met veel mensen. Wij van MSS Tilburg helpen je om weer mensen te leren kennen. Dat kunnen ook mensen zijn, die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt als jij. Dat geeft veel steun.

Wat doen we?

We ondersteunen je bij zingeving, herstel en het zelf opbouwen van een prettige leefwereld en steunsysteem. Daarnaast kunnen we praktische zaken mee oppakken om verlichting in je situatie te brengen, zodat deze stabieler wordt en er ruimte komt om te bouwen. Wij ondersteunen je om weer in je eigen kracht te komen, zodat je weer mee kunt doen.

Bij ons werken Ervaringsdeskundigen, thuisbegeleiders, coördinatoren vrijwilligerswerk en consulenten. We kijken wat het beste bij jou past.

Onze hulp is niet ingewikkeld. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand regelmatig bij je thuiskomt om samen erop uit te gaan of voor een goed gesprek. Er kan ook iemand komen die je helpt met dingen doen in je huis.

We bieden lichte ondersteuning voor maximaal een jaar. Als het nodig is helpen we je bij het inzetten van andere / aanvullende zorg.

Wie doen er mee?

Er zijn vier zorgorganisaties die samen MSS Tilburg vormen. Dit zijn GGz Breburg, RIBW Brabant, Novadic-Kentron en Thebe Begeleiding. De persoon die jou komt helpen, komt uit een van deze vier organisaties.