Zo werd André geholpen…

André is een man van begin 60 met een alcohol verleden. Sinds enkele maanden is hij met behulp van medicatie gestopt met de drank. De hulpvraag vanuit de wijkverpleegkundige voor MSS was gericht op dagbesteding voor André. Bij de eerste kennismaking werd al snel duidelijk dat er meer aan de hand was. Met deze informatie is  Thebe Thuisbegeleiding laagdrempelig aan de slag gegaan. En heeft de situatie binnen het MSS overleg besproken. Van daar uit is er weer contact gezocht met de toegang om samen te kijken wat in dit geval maatwerk is. Loket  Z kwam langs voor de nodige beschikkingen. Daarnaast is een ervaringsdeskundige mee aangesloten vanuit RIBW om André  te steunen in zijn proces met het stoppen met alcohol. De Thuisbegeleiding van Thebe heeft het vertrouwen van André gewonnen en daardoor heeft zij lijntjes uit kunnen zetten vanuit haar begeleiding van André . Intussen is er een beschikking afgegeven voor ambulante begeleiding en huishoudelijk werk, zodat André langere tijd de begeleiding kan krijgen die nodig is. Op het moment dat RIBW kan starten, kan Thebe Thuis begeleiding vanuit het MSS zich weer terugtrekken.